El Consell del Rec ja ha escollit quines tres persones els representaran al Jurat que haurà d’escollir les propostes guanyadores de la Consulta de projectes del Rec. A la reunió celebrada el passat dijous dia 12 de gener a l’Adoberia Bella es va acordar que la representació del Consell serà col·legiada i anirà a càrrec de tres persones amb perfils diferents: un representant dels veïns, un representant dels propietaris i els empresaris del barri i, finalment, un representant de les entitats amb vinculació al Rec.

El Jurat es reunirà per primera vegada el proper dia 6 de febrer, i en aquesta primera reunió haurà d’escollir 15 propostes finalistes del total dels 48 equips presentats a la consulta, cinc per a cada una de les tres categories: Edificació i mixticitat d’usos, Espai públic i paisatge urbà i Urbanisme i connectivitat.

A més dels representants del Consell del Rec, el jurat està format per membres de l’Ajuntament com el Cap de Servei de Projectes, el Secretari i l’Interventor, i també per autoritats i experts del sector com un representant del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, el director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i un representant de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya. El jurat serà presidit pel regidor de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada.

En la seva deliberació, el jurat tindrà en compte criteris com l’experiència del director o la multidisciplinarietat de l’equip, i els quinze seleccionats rebran una remuneració de quatre mil euros i tindran tres mesos per presentar un projecte de millora del barri del Rec d’Igualada. Abans de començar a elaborar les seves propostes, però, els equips seleccionats participaran en una jornada amb veïns que se celebrarà un dissabte del mes de març al barri del Rec, i que inclourà una sessió d’informació i context general als assistents, una passejada pel barri i una sessió de coneixement directe amb la ciutadania perquè els arquitectes i urbanistes puguin interlocutar directament amb els igualadins que els vulguin traslladar les seves opinions i idees sobre el futur del barri.

Bona valoració dels debats de participació ciutadana
La reunió del Consell del Rec va valorar també els tres debats de participació ciutadana que s’han celebrat durant el mes de novembre i que van ser introduïts per experts i acadèmics en urbanisme i arquitectura. El regidor de Qualitat Urbana i segon tinent d’alcalde Jordi Pont va presentar al Consell del Rec l’informe quantitatiu dels debats, als quals van participar 89 persones (73% a títol individual i 27% en representació de diverses entitats). El cent per cent dels assistents van considerar l’experiència bona o molt bona. Les conclusions dels tres debats ciutadans es faran arribar als equips seleccionats perquè tinguin present l’opinió dels igualadins a l’hora d’elaborar els seus projectes.