Up

Projects

Estratègia i model de transformació pel Barri de les Adoberies d'Igualada - Nùria Bisbal - Final de carrera
Projecte rehabilitació adoberies Bella i Bernades
Projecte_millora i connectivitat Parc Fluvial Anoia
Recuperar el Rec amb una sabata i una espardenya - Antoni Vallsl - Final de carrera
Un cor per al Rec - Laura Colladol - Final de carrera
 
 
Powered by Phoca Download

enllaços

Enllaços

 

RECuperar el REC
http://www.arquitectura-politica.org/?p=460 

Amics del Rec
http://www.amicsdelrec.org/

Paisatges culturals al Rec d’Igualada
http://www.revistaigualada.cat/wp-content/uploads/2014/11/42.12.48.pdf

El Rec.0 i les teories sobre la creació de negocis
http://www.revistaigualada.cat/wp-content/uploads/2014/12/revista-igualada-48-2014-38.pdf

Igualada - Barri del Rec (Anoia)
http://www.poblesdecatalunya.cat/municipi.php?m=081022D

TRANSFORMACIÓ URBANA DEL BARRI DEL REC (IGUALADA)
http://territori.scot.cat/cat/notices/2011/12/transformaciO_urbana_del_barri_del_rec_igualada_2972.php

El gremi de Blanquers d’Igualada
http://www.curtidores-igualada.com/cat/presentacio.htm

Turisme a Igualada - El barri adober i el rec
http://www.igualadaturisme.cat/lloc.php?id=65

Rec Experimental Stores
http://recstores.com/es/#info

REC.0 El barri del Rec
http://www.rec0.com/el-barri-del-rec/

Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental del barri del Rec d'Igualada (Anoia)
http://www.diba.cat/es/web/spal/inventari_igualada

L’Adoberia, espai de coworking al Rec per a joves emprenedors
http://www.diba.cat/es/web/spal/inventari_igualada

IGUALADA PLATÓ
http://www.igualadaplato.cat/en/localitzacions/adoberia_bella 

Rehabilitació i posada en valor de les adoberies del barri del Rec d’Igualada
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/69352/1/TFM%20Suero%20Jimenez%20Aleix.pdf 

Estratègia i model de transformació pel Barri de les Adoberies d'Igualada
http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/14562