El Rec

 

El barri del Rec d’Igualada és un dels barris industrials més antics de Catalunya i l’únic conjunt patrimonial del segle XVII que conserva encara l’activitat que el va fer néixer fa més de tres segles: l’adob de pells.

Els característics contraforts adossats a les façanes de les adoberies, les passeres, els bassots, les piques i els bagants són els elements característics d’un barri amb forta personalitat nascut a la vora del riu Anoia, un conjunt màgic on es mesclen naus abandonades i peces industrials noves però que manté el caràcter identitari d’una ciutat nascuda al voltant de la pell i conforma un espai únic al món.

Després de viure durant dècades d’esquena al Rec, la ciutat d’Igualada l’ha redescobert, se n’ha enamorat i ha començat a revitalitzar-lo amb diverses iniciatives culturals i comercials.